Projekta #ebibele gaita

Atkal esmu pastiprināti piespiedis sevi virzīt uz priekšu #ebibele projektu. Tas ir Bībeli EPUB formātā. Ja kāds vēlas mani uzmundrināt, bloga labajā maliņā ir Paypal un Flattr ziedojumu podziņas – laipni lūgti izmantot.

Šobrīd esmu nolicis sev termiņu – 22. janvāris 2011. Šajā datumā vajadzētu būt gatavai pilnai Bībeles versijai. Tad nu gan jums gan pats sev esmu izveidojis darāmo/izdarīto darbu sarakstu.

1. Tiek apstrādāti un izveidoti standartizēti HTML faili no visām Bībeles Grāmatām:

Vecās Derības grāmatas

Likumu grāmatas

Pirmā Mozus grāmata

Otrā Mozus grāmata

Trešā Mozus grāmata

Ceturtā Mozus grāmata

Piektā Mozus grāmata

Vēstures grāmatas

Jozuas grāmata

Soģu grāmata

Rutes grāmata

Pirmā Samuēla grāmata

Otrā Samuēla grāmata

Pirmā Ķēniņu grāmata

Otrā Ķēniņu grāmata

Pirmā Laiku grāmata

Otrā Laiku grāmata  Termiņš 10.01

Ezras grāmata   Termiņš 10.01

Nehemijas grāmata   Termiņš 11.01

Esteres grāmata   Termiņš 11.01

Dzejas un gudrības grāmatas

Ījaba grāmata   Termiņš 11.01

Psalmi   Termiņš 11.01

Salamana Pamācības   Termiņš 11.01

Salamans Mācītājs   Termiņš 12.01

Salamana Augstā Dziesma   Termiņš 12.01

Praviešu grāmatas

Jesajas grāmata   Termiņš 12.01

Jeremijas grāmata   Termiņš 12.01

Raudu Dziesmas   Termiņš 12.01

Ecēhiēla grāmata   Termiņš 13.01

Daniēla grāmata   Termiņš 13.01

Hozejas grāmata   Termiņš 13.01

Joēla grāmata   Termiņš 13.01

Āmosa grāmata   Termiņš 13.01

Obadjas grāmata   Termiņš 14.01

Jonas grāmata   Termiņš 14.01

Mihas grāmata   Termiņš 14.01

Nahuma grāmata   Termiņš 14.01

Habakuka grāmata   Termiņš 14.01

Cefanjas grāmata   Termiņš 15.01

Hagaja grāmata   Termiņš 15.01

Caharijas grāmata   Termiņš 15.01

Maleahija grāmata   Termiņš 15.01

Jaunās Derības grāmatas

Vēstures grāmatas

Mateja evaņģēlijs   Termiņš 15.01

Marka evaņģēlijs   Termiņš 16.01

Lūkas evaņģēlijs   Termiņš 16.01

Jāņa evaņģēlijs   Termiņš 16.01

Apustuļu darbi   Termiņš 16.01

Vēstules

Pāvila vēstule romiešiem   Termiņš 16.01

Pāvila 1. vēstule korintiešiem   Termiņš 17.01

Pāvila 2. vēstule korintiešiem   Termiņš 17.01

Pāvila vēstule galatiešiem   Termiņš 17.01

Pāvila vēstule efeziešiem   Termiņš 17.01

Pāvila vēstule filipiešiem   Termiņš 17.01

Pāvila vēstule kolosiešiem   Termiņš 18.01

Pāvila 1. vēstule tesaloniķiešiem   Termiņš 18.01

Pāvila 2 vēstule tesaloniķiešiem   Termiņš 18.01

Pāvila 1. vēstule Timotejam   Termiņš 18.01

Pāvila 2. vēstule Timotejam   Termiņš 18.01

Pāvila vēstule Titam   Termiņš 19.01

Pāvila vēstule Filemonam   Termiņš 19.01

Vēstule Ebrejiem   Termiņš 19.01

Jēkaba vēstule   Termiņš 19.01

Pētera 1. vēstule   Termiņš 19.01

Pētera 2. vēstule   Termiņš 20.01

Jāņa 1. vēstule   Termiņš 20.01

Jāņa 2. vēstule   Termiņš 20.01

Jāņa 3. vēstule   Termiņš 20.01

Jūdas vēstule   Termiņš 20.01

Pravieša grāmata

Jāņa atklāsmes grāmata   Termiņš 21.01

2. Uzrakstīt un noformēt papildinformāciju

Atsauces   Termiņš 20.01

Ievads   Termiņš 20.01

3. Noformēt EPUB faila struktūru   Termiņš 20.01

4. Izveidot satura rādītāju TOC    Termiņš 21.01

5. EPUB izveidošana un testēšana dažādās ierīcēs   Termiņš 22.01

Nu tā apmēram izskatās šī projekta termiņi šobrīd. Ja kādam ir komentāri vai jautājumi – laipni lūgti. Nākošais solis, kad EPUBs būs gatavs, gribu pamēģināt šo Grāmatas versiju padarīt plašāk pieejamu. Tad jau redzēs, kas no tā sanāks.

4 Replies to “Projekta #ebibele gaita”

  1. MartinsZB

    Projekts ir apstājies un diez vai tiks atjaunots. Dēļ tā, ka Bībele latviski jau ir nopērkama dažādās Bībeles aplikācijās gan uz Iphone gan Android (pats lietoju OliveTree). Kā arī tādēļ, ka Bībeles teksts Latviski ir aizsargāts ar autortiesībām.

    Reply

Vēlies par to parunāt?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.